Koncept art

Dizajn scene


Koncept art
predstavlja inicijalni dizajn vizuelnog identiteta video-igara, igranog filma, animiranog filma, stripa i drugih medija. On služi istraživanju i određivanju izgleda, stila i atmosfere projekta i definiše vizuelni pravac kompletne produkcije (3D modelovanje, ilustracija, animacija i dr). Za realizaciju profesionalne karijere u oblasti koncept arta neophodno je poznavanje određenih principa i tehnika.

Kurs Koncept art: Dizajn scene formiran je sa namerom da polaznike upozna sa osnovama dizajna prostornog okruženja (Environment concept art) za video-igre i druge grane digitalne umetnosti.


Tokom kursa će biti pokrivene sledeće teme:

  • linearna perspektiva
  • linija horizonta i tačke nedogleda
  • tehnike izrade linearnog koncepta
  • senčenje
  • principi kompozicije i funkcionalnost koncepta

Kurs se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, uz podršku mentora. Namenjen je kako početnicima bez iskustva u ilustraciji, tako i onima koji imaju iskustva, ali žele svoju tehniku da dovedu do savršenstva kroz temeljnu primenu osnovnih principa koncept art. Po završetku kursa polaznici će biti osposobljeni da realizuju koncept prema zadatim smernicama, biće spremni za naredne, naprednije kurseve iz oblasti koncept arta, kao i dalji samostalni razvoj.

Nastava će se odvijati u prostorijama kompanije Eipix Entertainment, opremljenim najsavremenijom tehničko-tehnološkom infrastrukturom potrebnom za razvoj video-igara i stripa.

Predavač

Kurseve vodi Marko Dražić, lead koncept artist u kompaniji Eipix Entertainment sa višegodišnjim iskustvom na pozicijama koncept artist i cinematic painter.

Broj polaznika

Broj polaznika je ograničen na deset polaznika po kursu.

Neophodna predznanja:

  • poznavanje nekog od programa za rastersku grafiku (Photoshop, Clip Studio Paint, Manga Studio)

Početak kursa:
29. maj 2017.

Trajanje kursa:
Osam nedelja (ukupno 24 časa), jednom nedeljno

Termini održavanja nastave:
ponedeljak, 17h – 19:15h

Cena kursa:
35.000 RSD

Akcijska cena:
29.000 RSD

Early bird cena:
24.000 RSD (za prijave do 19. maja)