Pretoči svoje ideje u video-igru

Game Design: Principi i dokumentacija


Game Design: Principi i dokumentacija
je kurs koji traje osam nedelja, kreiran tako da polaznike upozna sa
game designom kao važnim aspektom razvoja video-igara i obuči ih da svoje ideje artikulišu, formulišu i jasno prezentuju drugima.

Kurs se fokusira na analizu video-igara, kreiranje dokumentacije i papirnih prototipa, razvijanje strategija monetizacije i komunikacijskih veština neophodnih za precizno predstavljanje svojih ideja. Po završetku kursa polaznici će biti osposobljeni da svoje ideje razviju do kraja i prezentuju ih na način razumljiv kako produkcijskim timovima, tako i investitorima i marketarima.

Teorijski časovi biće dopunjeni praktičnim vežbama kako bi se pojasnili različiti game design koncepti i tehnike. Polaznici će dobijati domaće zadatke koji će se pregledati i analizirati tokom nastave.

Nastava se odvija u Novom Sadu i Beogradu u prostorijama kompanije Eipix Entertainment, opremljenim najsavremenijom tehničko-tehnološkom infrastrukturom potrebnom za razvoj video-igara i stripa.


Kurs je podeljen u tri bloka:

  • analiza i dokumentacija video-igara
  • strategije monetizacije free-to-play video-igara
  • izrada papirnih prototipa i završni ispit

Polaznici su u obavezi da uz prijavu dostave i dva urađena zadatka na engleskom jeziku.

Predavač

Kurs vodi Ameya Khasnis, game designer u kompaniji Eipix Entertainment, koji ima preko pet godina radnog iskustva kako u srpskim, tako i u indijskim i nemačkim kompanijama za razvoj video-igara. Ameya je masterirao game design i produkcijski menadžment na internacionalnom fakultetu DSK Supinfogame gde je proglašen za izvanrednog studenta u 2013. godini.

Broj polaznika

Broj polaznika je ograničen na osam polaznika po kursu.

Neophodna predznanja:

  • kurs će biti održan na engleskom jeziku, te je neophodno poznavanje tog jezika
  • osnovno poznavanje Open Office paketa

NAPOMENA:

Polaznici su u obavezi da uz prijavu dostave i dva urađena zadatka:

  • opis svoje omiljene video-igre (do 400 reči)
  • opis koncepta video-igre kakvu biste želeli da dizajnirate (800 reči ili manje)

Kurs u Novom Sadu:

Početak kursa:
23. januar 2018.

Trajanje kursa:
Osam nedelja (24 časa), dva puta nedeljno

Termini održavanja nastave:
ponedeljak, 16h – 17:30h
sreda, 16h – 16:45h

Cena kursa:
35.000 RSD

Kurs u Beogradu:

Početak kursa:
22. januar 2018.

Trajanje kursa:
Osam nedelja (24 časa), dva puta nedeljno

Termini održavanja nastave:
biće definisani u poslepodnevnim časovima po dogovoru sa polaznicima

Cena kursa:
35.000 RSD