Game Design: Principi i dokumentacija

Game Design: Principi i dokumentacija je kurs koji traje sedam nedelja, kreiran tako da polaznike upozna sa game designom kao važnim aspektom razvoja video-igara i obuči ih da svoje ideje artikulišu, formulišu i jasno prezentuju drugima.
Kurs se fokusira na analizu video-igara, kreiranje dokumentacije i papirnih prototipa, razvijanje strategija monetizacije i komunikacijskih veština neophodnih za precizno predstavljanje svojih ideja. Po završetku kursa polaznici će biti osposobljeni da svoje ideje razviju do kraja i prezentuju ih na način razumljiv kako produkcijskim timovima, tako i investitorima i marketarima.

Teorijski časovi biće dopunjeni praktičnim vežbama kako bi se pojasnili različiti game design koncepti i tehnike. Polaznici će dobijati domaće zadatke koji će se pregledati i analizirati tokom nastave.


Kurs traje 24 časa (ukupno osam nedelja) i podeljen je u tri bloka:

  • Analiza i dokumentacija video-igara
  • Strategije monetizacije free-to-play video-igara
  • Izrada papirnih prototipa i završni ispit

Polaznici su u obavezi da uz prijavu dostave i dva urađena zadatka na engleskom jeziku.

Predavač

Kurs vodi Ameya Khasnis, game designer u kompaniji Eipix Entertainment, koji ima preko pet godina radnog iskustva kako u srpskim, tako i u indijskim i nemačkim kompanijama za razvoj video-igara. Ameya je masterirao game design i produkcijski menadžment na internacionalnom fakultetu DSK Supinfogame gde je proglašen za izvanrednog studenta u 2013. godini.

Broj polaznika

Broj polaznika je ograničen na osam polaznika po kursu.

Neophodna predznanja:

  • kurs će biti održan na engleskom jeziku, te je neophodno poznavanje tog jezika
  • osnovno poznavanje Open Office paketa

NAPOMENA:

Polaznici su u obavezi da uz prijavu dostave i dva urađena zadatka:

  • Opis svoje omiljene video-igre (do 400 reči)
  • Opis koncepta video-igre kakvu biste želeli da dizajnirate (800 reči ili manje)

Početak kursa:
9. maj 2017.

Termini održavanja nastave:
utorak, 16h – 17:30h
petak, 16h – 16:45h

Cena kursa:
25.000 RSD

Akcijska cena:
18.000 RSD