Dizajn karaktera za video-igru i strip

Kurs trenutno nije aktivan. Ukoliko ste zainteresovani možete kontaktirati sa nama kako bismo vas obavestili o ponovnom pokretanju istog ili sličnih kurseva.

 

1. deo – Ilustracija i anatomija

Dizajn karaktera za video-igru i strip jeste naziv serije od pet mesečnih kurseva čiji je cilj da polaznike osposobe za kompletnu izradu karaktera – od ideje, preko skice i razrade, sve do finalnog rada spremnog da uđe u produkciju. Namenjen je svima koji razmatraju karijeru dizajnera karaktera u kreativnim industrijama. Kursevi se sastoje od teorijskog i praktičnog dela, pružaju znanje i razvijaju veštine polaznicima, uz stalnu superviziju predavača.

Prvi kurs, Ilustracija i anatomija, jeste uvod u dizajn karaktera, što podrazumeva ovladavanje anatomijom kao jednom od ključnih veština neophodnih za stvaranje superiornog karakter arta. Kurs traje četiri nedelje. Cilj kursa jeste da polaznici razviju sposobnost analitičkog mišljenja i posmatranja, kao i da se upoznaju sa formom i funkcijom ljudske muskulature. Na kraju kursa biće osposobljeni da nacrtaju osnovni model koji će se koristiti u daljim fazama dizajna karaktera. Nakon što savladaju osnove, polaznici će biti spremni za naredne kurseve koji će dublje razrađivati varijacije karaktera, poziranje, facijalne ekspresije, kostime i dr.

Broj polaznika ograničen je na šest učesnika po kursu.
Nastava će se odvijati u prostorijama kompanije Eipix Entertainment, opremljenim najsavremenijom tehničko-tehnološkom infrastrukturom potrebnom za razvoj video-igara i stripa.

Predavač

Kurseve vodi Harvi Nazareno Bunda, koncept artist, ilustrator i predavač, sa preko deset godina iskustva u kompanijama poput Lucas Arts, Marvel i Matel. Trenutno radi kao art direktor na naslovima Eipixovog brenda Imagine Incredible koji je posvećen produkciji autorskog stripa i digitalnom izdavaštvu. Njegov art portfolio možete pogledati ovde.

Broj polaznika

Broj polaznika je ograničen na šest polaznika po kursu.

Neophodna predznanja:

  • kursevi će biti održani na engleskom jeziku, te je neophodno osnovno poznavanje tog jezika
  • poželjno je poznavanje rada u rasterskim grafičkim programima (Photoshop, Manga Studio, Clip Studio Paint i sl)
  • prilikom prijave, poželjno je poslati portfolio sa primerima radova iz oblasti vizuelnih umentosti (tradicionalne/digitalne tehnike, različiti mediji)

 

Početak kursa:
25. novembar 2016.

Termini održavanja nastave:
sreda, 18h – 20h
petak, 18h – 21h

Cena kursa:
230 €

* u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate


USLOVI